CENNIK KURSÓW 2018/2019

rozpoczęcie kursów dla dzieci i młodzieży – 19 września 2018 r.
rozpoczęcie kursów dla dorosłych – 24 września 2018 r.
zakończenie roku szkolnego – 21 czerwca 2019 r.

Znakomita oferta dla dzieci SP nr 64:
lsi współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 64 już od 10 lat. Terminy zajęć lsi są układane bezpośrednio pod plany lekcji dzieci, tj. zajęcia lsi odbywają się przed bądź po lekcjach szkolnych dzieciaków.
Dzieci kl. I-III SP64 uczestniczące w kursie lsi są odbierane i odprowadzane do świetlicy przed i po lekcji w lsi.
Dzieci klas IV-VIII same przychodzą na zajęcia.

Stałe zniżki
(sumują się do max 10%, dotyczą tylko gr standard i komfort):

5% dla każdej osoby z rodziny;

5% za drugi język;

5% za kontynuację nauki (po 3-cim roku nauki w lsi);

10% dla Very Important Student (po 5-tym roku nauki w lsi).

W zależności od ilości kursantów w grupie kursy dzielą się na:
standard: 5-6 kursantów w grupie
komfort: 4 kursantów w grupie

 

Forma zajęć Forma płatności Mój kurs
moduł grupy kursanci częstotliwość długość język kursu miesięczna, stała
10 rat: IX-VI
wpisz przy zapisie online
STANDARD
5-6 kursantów
dzieci kl. I-V 2xtydzień
62 lekcje
60 minut angielski lub niemiecki 155pln 1 standard
dzieci kl. I-V 1xtydzień
32 lekcje
60 minut angielski/niemiecki
lub hiszpański
80pln 2 standard
KOMFORT
4 kursantów
dzieci kl. I-VIII 2xtydzień
62 lekcje
60 minut angielski lub niemiecki 217pln 1 komfort
dzieci kl. I-VIII 1xtydzień
32 lekcje
60 minut angielski/niemiecki
lub hiszpański
112pln 2 komfort
dzieci kl.VI-VIII,
gimnazjum, liceum
2xtydzień
62 lekcje
75 minut angielski lub niemiecki 270pln 3 komfort
dzieci kl. VI-VIII,
gimnazjum, liceum, dorośli
1xtydzień
32 lekcje
90 minut angielski/niemiecki
lub hiszpański
168pln 4 komfort

Prowadzimy również zajęcia:

(poniższe kursy nie są objęte zniżkami)

Jeden na jednego
polski lektor native speaker
1x45min.
30 spotkań
168pln* 195pln*
2x45min.
60 spotkań
336pln* 390pln*
1x60min.
30 spotkań
225pln* 255pln*
2x60min.
60 spotkań
450pln* 510pln*
1x90min.
30 spotkań
338pln* 383pln*
*10 stałych, miesięcznych rat: IX-VI
Bo do tanga trzeba dwojga
polski lektor native speaker
1x45min.
30 spotkań
125pln* 150pln*
2x45min.
60 spotkań
250pln* 300pln*
1x60min.
30 spotkań
160pln* 180pln*
2x60min.
60 spotkań
310pln* 360pln*
1x90min.
30 spotkań
233pln* 270pln*
*10 stałych, miesięcznych rat: IX-VI
3 muszkieterowie
polski lektor/native speaker
1x45min.
30 spotkań
115pln*
2x45min.
60 spotkań
230pln*
1x60min.
30 spotkań
135pln*
2x60min.
60 spotkań
270pln*
1x90min.
30 spotkań
203pln*
*10 stałych, miesięcznych rat: IX-VI


DODATKOWO, do kursu lsi bezpłatnie otrzymujesz:

 stały nadzór dyrektora metodycznego szkoły;

 lekcje wyrównawcze (przy 4+ nieobecnościach kursanta pod rząd lub jeśli lektor stwierdzi taką konieczność);

 kartę ucznia (dotyczy dzieci);

torbę lsi;

 szczegółową kartę postępów ucznia po zakończonym kursie (dotyczy: dzieci);

 autorski materiał do każdego nowego unitu w podręczniku (dotyczy dzieci i młodzieży);

 certyfikat ukończenia kursu (dotyczy dzieci i młodzieży);

 dostęp do biblioteczki językowej lsi;

Ważne informacje dodatkowe:

Koszt podręcznika nie jest wliczony w cenę kursu. Istnieje możliwość zakupu podręcznika przez lsi z 15% rabatem, wówczas jego koszt zostaje dodany do pierwszej raty kursu.

Opłaty miesięcznej należy dokonać najpóźniej do 7-go dnia każdego miesiąca roku szkolnego, tj od września do czerwca (za wyjątkiem raty wrześniowej – płatnej do końca miesiąca września).

Opłaty za kurs należy dokonywać przelewem na konto bankowe: 02 1050 1575 1000 0090 4134 2743 w tytule wpisując: imię i nazwisko kursanta + miesiąc za który uiszczana jest opłata.

UWAGA! Tylko terminowe płatności dają możliwości zniżki w kolejnych latach nauki w lsi.

Forma rozliczania rabatów: 5% rabatu do kursu realizowanego w systemie 2 lekcje/tydzień to bezpłatny podręcznik i ćwiczenia dla kursanta; 10% rabatu to 0pln za jedną z dziesięciu rat kursu.

Umowa z kursantem jest podpisywana na cały rok szkolny, tj. 10 miesięcy, w ciągu pierwszego tygodnia kursu. Cena za kurs podana jest w równych ratach miesięcznych. Cena za kurs to opłata za określoną ilość zajęć. Kwota miesięczna wyliczona została poprzez pomnożenie ilości wszystkich zajęć w całym roku szkolnym ( bez dni wolnych od zajęć: święta, ferie, pozostałe: dni wolne od zajęć znajdziesz w naszym kalendarzu ) przez wysokość stawki za lekcję, a następnie podzielenie tej kwoty przez ilość miesięcy w roku szkolnym. Zatem wysokość raty miesięcznej jest stała bez względu na ilość faktycznie wypadających w danym miesiącu zajęć. System ten upraszcza procedurę pobierania płatności przez szkołę oraz uiszczania opłat jej kursantom poprzez możliwość zlecenia stałych przelewów i kontrolowania miesięcznych wydatków.

LSI nie gwarantuje utworzenia grupy w wybranym module. W przypadku braku możliwości utworzenia grupy w preferowanym module szkoła zaproponuje inne rozwiązanie.

Nieobecność słuchacza (realizującego zajęcia w grupach lub w parze) na zajęciach nie stanowi podstawy do zwolnienia z opłaty miesięcznej lub zmniejszenia raty. W przypadku dużej ilości opuszczonych zajęć tj.4+, lub kiedy dyrektor metodyczny stwierdzi taką konieczność, zaprosimy Cię na lekcję wyrównawczą w celu uzupełnienia materiału.
W wyjątkowych wypadkach (np. hospitalizacja, leczenie sanatoryjne), uzasadnionych szczególnymi okolicznościami możliwe jest, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, zwolnienie kursanta z opłaty miesięcznej lub zmniejszenie raty za kurs.

W przypadku osób zapisujących się na kurs w trakcie trwania roku szkolnego cena kursu ustalana jest na podstawie ilości godzin zaplanowanych do końca kursu.

W związku ze zmiennością dostępności dzieci i młodzieży lsi może rozpocząć zajęcia później niż jest to planowe i zobowiązuje się poinformować o tym fakcie opiekunów kursantów.

Odwołanie zajęć  dzieci/młodzieży/dorosłych: zajęcia grupowe i indywidualne należy odwołać mailowo lsi@lsi.edu.pl lub wiadomością sms pod nr 796 948 406 / 690 950 858 do godz. 18:00 w dniu poprzedzającym zajęcia. W przypadku zajęć poniedziałkowych nieobecność należy zgłosić w piątek do godziny 18:00. Zajęcia odwołane później niż termin podany powyżej będą zaliczane jak lekcje zrealizowane, bez możliwości ich odrobienia. Zajęcia odwołane na dzień przed spotkaniem – zostają odrobione. Termin odrobienia zajęć zostaje wpisany do karty ucznia jak tylko zostanie ustalona jego data. Termin odrobienia lekcji jest ustalany na podstawie dostępności kursantów. Odrobienia zajęć realizowane są do końca roku szkolnego. LSI może wydłużyć kurs o ilość odrabianych lekcji, tak aby ilość godzin w kursie została zrealizowana.