CO MUSISZ WIEDZIEC O KURSACH LSI DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH?

Nauka z LSI przebiega w miłej, bezstresowej atmosferze w grupach 4- lub 3osobowych.

Oferujemy również lekcje indywidualne lub w parach.

Program kursu LSI jest całkowicie przystosowany do potrzeb kursantów grupowych, jak i indywidualnych. LSI organizuje zajęcia o profilu ogólnym, egzaminacyjnym  i specjalistycznym (z zakresu prawa, biznesu, medycyny, języka technicznego, księgowego, i innych)

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów polskich oraz native speakerów. 

W LSI kładziemy szczególny nacisk na rozwój kompetencji kursantów w zakresie mówienia dlatego priorytetową metodą nauczania jest metoda komunikatywna.

Elastyczne godziny zajęć dopasowane pod dostępność kursantów.

Przeprowadzamy bezpłatną  rozmowę i test diagnozujący, który pozwoli precyzyjnie ustalić stopień zaawansowania językowego.

Zajęcia grupowe rozpoczynamy pod koniec września i kończymy z końcem czerwca. Istnieje możliwość dołączenia do grupy w trakcie trwania kursu.

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW

W LSI prowadzimy kursy przygotowujące do egzaminów.

Dla młodzieży

Egzaminy organizowane przez  OKE:

egzamin maturalny.

Przygotowanie do egzaminu maturalnego

W  trakcie  kursu uczniowie poznają dokładnie strukturę egzaminu oraz typy zadań egzaminacyjnych. W przypadku matury podstawowej główny nacisk kładziony jest na przełamanie bariery językowej i efektywną komunikacje w języku docelowym. W przypadku matury rozszerzonej dodatkowo skupiamy się na zaawansowanych strukturach gramatycznych i rozwiązujemy zadania egzaminacyjne w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych OKE. Uczniowie w trakcie kursu przystępują do kilku prób egzaminacyjnych, które są egzaminami maturalnymi z poprzednich lat.

Egzaminy organizowane przez Univeristy of Cambridge ESOL:

KET
KET for Schools
PET
PET for Schools
FCE
FCE for Schools
CAE

Przygotowanie do egzaminu KET

Egzamin KET to egzamin dla młodzieży i dorosłych na poziomie A2.Potwierdza umiejętności językowe pozwalające na porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia codziennego.

Istnieją dwie wersje egzaminu KET: KET i KET for Schools. Obie wersje reprezentują ten sam poziom i format. KET for Schools różni się treścią i rodzajem tematów, które bardziej odpowiadają zainteresowaniom i doświadczeniom młodzieży szkolnej.

Przygotowanie do egzaminu PET

Egzamin PET testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie B1 i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe- czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest również znajomość gramatyki i słownictwa zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego.

PET pomoże Ci w ocenie Twoich postępów w nauce języka angielskiego. Poznasz format egzaminów Cambridge co ułatwi Ci zdawanie egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania. Zapraszamy kursantów do sprawdzenia swoich umiejętności poprzez udział w egzaminie PET.

Istnieją dwie wersje egzaminu PET: PET i PET for Schools. Obie wersje reprezentują ten sam poziom i format. PET for Schools różni się treścią i rodzajem tematów, które bardziej odpowiadają zainteresowaniom i doświadczeniom młodzieży szkolnej.

Przygotowanie do egzaminu FCE for Schools

FCE for Schools to wersja młodzieżowa renomowanego egzaminu FCE. Od klasycznego FCE nie różni się niczym, jeśli chodzi o strukturę, ilość pytań, typ zadań egzaminacyjnych, czy ich kolejność. Różnica polega wyłącznie na rodzaju poruszanych zagadnień, które zostały dostosowane do doświadczeń nastolatków. Test bazuje zatem na tematyce pochodzącej z wykorzystywanych w szkołach podręczników do nauki angielskiego. Zachęcamy naszych kursantów do uczestnictwa w kursach przygotowawczych do FCE for Schools tym bardziej że egzamin ten kształtuje się na poziomie B2 podobnie jak matura rozszerzona.

Dla dorosłych

Przygotowanie do egzaminu FCE

FCE jest jednym z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego na świecie  na poziomie B2.

Osoba posługująca się językiem na poziomie B2 rozumie znaczenie głównych wątków w złożonych tekstach na tematy zarówno konkretne, jak i abstrakcyjne. Ponadto potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by spokojnie prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka oraz formułować swoje stanowisko w złożonych wypowiedziach oraz dyskusjach.

FCE jest uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie, spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

Przygotowanie do egzaminu CAE

CAE  jest uznawany na świecie za dowód osiągnięcia wysokich wyników, potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie C1.

Osoba posiadająca certyfikat CAE potrafi używać języka angielskiego w bardzo szerokim zakresie ? może swobodnie brać aktywny udział w spotkaniach i dyskusjach, potrafi jasno wyrażać swoje opinie, rozumie skomplikowane teksty, między innymi korespondencję biznesową i   raporty.

CAE cieszy się uznaniem wielu pracodawców i różnych instytucji edukacyjnych na całym świecie. Pomaga rozwinąć kompetencje językowe potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Posiadacz certyfikatu CAE ma ułatwiony wstęp na uczelnie anglojęzyczne i łatwiej też znajdzie wymarzoną pracę.

TERMINY ZAJĘĆ I ZAPIS NA KURS

Zapisów na kursy językowe można dokonywać przez Internet za pomocą formularza online,  telefonicznie lub osobiście w biurze szkoły.

Biorąc pod uwagę  różnorodność poziomów nauczania i bogactwo naszej oferty, ważną rzeczą jest ustalenie poziomu znajomości języka oraz preferencji kandydatów. Dlatego po wysłaniu zgłoszenia na kurs LSI zaprosi nowych kursantów  na  rozmowę i test diagnozujący, który pozwoli precyzyjnie ustalić stopień zaawansowania językowego.

Terminy i częstotliwość zajęć dopasowane są pod dostępność kursantów.