Stałe zniżki

   (sumują się do max 10%, dotyczą tylko gr standard i komfort):

5% dla każdej osoby z rodziny;

5% za drugi język;

5% za kontynuację nauki (po 3-cim roku nauki w lsi);

10% dla Very Important Student (po 5-tym roku nauki w lsi).

Znakomita oferta dla dzieci SP nr 64:

lsi współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 64 już od 13 lat.

Terminy zajęć lsi są układane bezpośrednio pod plany lekcji dzieci,
tj. zajęcia lsi odbywają się przed bądź po lekcjach szkolnych dzieciaków.

Dzieci kl. I-III SP64 uczestniczące w kursie lsi są odbierane i odprowadzane (za wyjątkiem kl. III – dzieci wracają same do szkoły)  do świetlicy przed i po lekcji w lsi.

Dzieci klas IV-VIII same przychodzą na zajęcia.

standard: 5-6 kursantów w grupie
komfort: 3-4 kursantów w grupie
Forma zajęć Forma płatności Mój kurs
moduł grupy kursanci częstotliwość długość język kursu miesięczna, stała
10 rat: IX-VI
wpisz przy zapisie online
STANDARD
5-6 kursantów
dzieci kl. I-III 2xtydzień
60 lekcji
60 minut angielski/ niemiecki 200pln 1 standard
dzieci kl. I-III 1xtydzień
30 lekcji
60 minut angielski/ niemiecki 100pln 2 standard
KOMFORT
3-4 kursantów
dzieci kl. I-VIII, liceum 2xtydzień
60 lekcji
60 minut angielski/ niemiecki 290pln 1 komfort
dzieci kl. I-VIII, liceum 1xtydzień
30 lekcji
60 minut angielski/ niemiecki 145pln 2 komfort
dzieci kl.VI-VIII, liceum 1xtydzień
30 lekcje
90 minut angielski/ niemiecki 218pln 3 komfort

w szkole lub online
dla dzieci, młodzieży, dorosłych:

(poniższe kursy nie są objęte zniżkami)
Jeden na jednego
polski lektor native speaker
1x45min.
30 spotkań
225pln* 248pln*
2x45min.
60 spotkań
420pln* 466pln*
1x60min.
30 spotkań
300pln* 330pln*
2x60min.
60 spotkań
570pln* 630pln*
*10 stałych, miesięcznych rat: IX-VI
Bo do tanga trzeba dwojga
polski lektor native speaker
1x60min.
30 spotkań
210pln* 230pln*
2x60min.
60 spotkań
360pln* 400pln*
1x90min.
30 spotkań
315pln* 345pln*
*10 stałych, miesięcznych rat: IX-VI

 

DODATKOWO, do kursu lsi bezpłatnie otrzymujesz:

 stały nadzór dyrektora metodycznego szkoły;

 lekcje wyrównawcze (przy 4+ nieobecnościach kursanta pod rząd lub jeśli lektor stwierdzi taką konieczność);

 kartę ucznia (dotyczy dzieci);

torbę lsi;

 szczegółową kartę postępów ucznia po zakończonym kursie (dotyczy: dzieci);

 certyfikat ukończenia kursu (dotyczy dzieci i młodzieży);

Ważne informacje dodatkowe:

Koszt podręcznika nie jest wliczony w cenę kursu. Istnieje możliwość zakupu podręcznika z 15% rabatem, wówczas jego koszt zostaje dodany do jednej z rat kursu.

Opłaty miesięcznej należy dokonać najpóźniej:
– do 7-go dnia każdego miesiąca roku szkolnego, tj od września do czerwca (za wyjątkiem raty wrześniowej płatnej do końca miesiąca września);
– przelewem na konto bankowe: 02 1050 1575 1000 0090 4134 2743 w tytule wpisując: imię i nazwisko kursanta + miesiąc za który uiszczana jest opłata.

Umowa z kursantem jest podpisywana na cały rok szkolny, tj. 10 miesięcy, w ciągu pierwszego tygodnia kursu. Cena za kurs podana jest w równych ratach miesięcznych. Cena za kurs to opłata za określoną ilość zajęć. Kwota miesięczna wyliczona została poprzez pomnożenie ilości wszystkich zajęć w całym roku szkolnym ( bez dni wolnych od zajęć: święta, ferie, pozostałe: dni wolne od zajęć znajdziesz w naszym kalendarzu ) przez wysokość stawki za lekcję, a następnie podzielenie tej kwoty przez ilość miesięcy w roku szkolnym. Zatem wysokość raty miesięcznej jest stała bez względu na ilość faktycznie wypadających w danym miesiącu zajęć. System ten upraszcza procedurę pobierania płatności przez szkołę oraz uiszczania opłat jej kursantom poprzez możliwość zlecenia stałych przelewów i kontrolowania miesięcznych wydatków.

LSI nie gwarantuje utworzenia grupy w wybranym module. W przypadku braku możliwości utworzenia grupy w preferowanym module szkoła zaproponuje inne rozwiązanie.

Nieobecność słuchacza (realizującego zajęcia w grupach lub w parze) na zajęciach nie stanowi podstawy do zwolnienia z opłaty miesięcznej lub zmniejszenia raty. W przypadku dużej ilości opuszczonych zajęć tj.4+, lub kiedy dyrektor metodyczny stwierdzi taką konieczność, zaprosimy Cię na lekcję wyrównawczą w celu uzupełnienia materiału.
W wyjątkowych wypadkach (np. hospitalizacja, leczenie sanatoryjne), uzasadnionych szczególnymi okolicznościami możliwe jest, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, zwolnienie kursanta z opłaty miesięcznej lub zmniejszenie raty za kurs.

Odwołanie zajęć dzieci/młodzieży/dorosłych: zajęcia grupowe i indywidualne należy odwołać mailowo lsi@lsi.edu.pl lub wiadomością sms pod nr 690 950 858 do godz. 18:00 w dniu poprzedzającym zajęcia. W przypadku zajęć poniedziałkowych nieobecność należy zgłosić w piątek do godziny 18:00. Zajęcia odwołane później niż termin podany powyżej będą zaliczane jak lekcje zrealizowane, bez możliwości ich odrobienia. Zajęcia odwołane na dzień przed spotkaniem – zostają odrobione. Termin odrobienia zajęć zostaje wpisany do karty ucznia jak tylko zostanie ustalona jego data. Termin odrobienia lekcji jest ustalany na podstawie dostępności kursantów. Odrobienia zajęć realizowane są do końca roku szkolnego. LSI może wydłużyć kurs o ilość odrabianych lekcji, tak aby ilość godzin w kursie została zrealizowana.