sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner
akyazı escort sakarya escort ferizli escort sakarya escort geyve escort sakarya escort hendek escort sakarya escort karasu escort sakarya escort sapanca escort serdivan escort webmaster forum ankara travesti
Stałe zniżki

   (zniżki nie sumują się, dotyczą tylko grup standard i komfort):

    5% dla drugiej, i każdej kolejnej osoby z rodziny;

    5% za drugi język;

Znakomita oferta dla dzieci SP nr 64:

lsi współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 64 już od 14 lat.

Terminy zajęć lsi są układane bezpośrednio pod plany lekcji dzieci,
tj. zajęcia lsi odbywają się przed bądź po lekcjach szkolnych dzieciaków.

Dzieci kl. I-III SP64 uczestniczące w kursie lsi są odbierane i odprowadzane (za wyjątkiem kl. III – dzieci wracają same do szkoły)  do świetlicy przed i po lekcji w lsi.

Dzieci klas IV-VIII same przychodzą na zajęcia.

standard: 5-6 kursantów w grupie
komfort: 3-4 kursantów w grupie
Forma zajęć Forma płatności Mój kurs
moduł grupy kursanci częstotliwość długość język kursu miesięczna, stała
10 rat: IX-VI
wpisz przy zapisie online
STANDARD
5-6 kursantów
SP kl. I-VII 2xtydzień
62 lekcje
60 minut angielski/ niemiecki 248pln 1 standard
SP kl. I-VII 1xtydzień
32 lekcje
60 minut angielski/ niemiecki 128pln 2 standard
liceum 2xtydzień
62 lekcje
90 minut angielski/ niemiecki 372pln 3 standard
KOMFORT
3-4 kursantów
SP kl. I-VIII 2xtydzień
62 lekcje
60 minut angielski/ niemiecki 372pln 1 komfort
SP kl. I-VIII 1xtydzień
32 lekcje
60 minut angielski/ niemiecki 192pln 2 komfort
SP kl.VI-VIII; liceum 1xtydzień
32 lekcje
90 minut angielski/ niemiecki 288pln 3 komfort
liceum 2xtydzień
62 lekcje
90 minut angielski/ niemiecki 588pln 4 komfort
kurs egzaminacyjny kl. VIII 2xtydzień
62 lekcje
60 minut angielski/ niemiecki 372pln komfort egzamin

w szkole lub online
dla dzieci, młodzieży, dorosłych:

(poniższe kursy nie są objęte zniżkami)
Jeden na jednego
polski lektor native speaker
1x45min.
32 lekcje
272pln* 320pln*
2x45min.
62 lekcje
527pln* 620pln*
1x60min.
32 lekcje
352pln* 416pln*
2x60min.
62 lekcje
682pln* 806pln*
*10 stałych, miesięcznych rat: IX-VI
Bo do tanga trzeba dwojga
1x60min.
32 lekcje
240pln*
2x60min.
62 lekcje
465pln*
1x90min.
32 lekcje
360pln*
*10 stałych, miesięcznych rat: IX-VI

 

DODATKOWO, do kursu lsi bezpłatnie otrzymujesz:

 stały nadzór dyrektora metodycznego szkoły;

 lekcje wyrównawcze (przy 4+ nieobecnościach kursanta pod rząd lub jeśli lektor stwierdzi taką konieczność);

 kartę ucznia (dotyczy dzieci);

torbę lsi;

 certyfikat ukończenia kursu (dotyczy dzieci i młodzieży);

Ważne informacje dodatkowe:

Do cen kursów należy doliczyć koszt podręcznika + ćwiczeń.

Opłaty miesięcznej należy dokonać najpóźniej:
– do 7-go dnia każdego miesiąca roku szkolnego, tj od września do czerwca (za wyjątkiem raty wrześniowej płatnej do końca miesiąca września);
– przelewem na konto bankowe: 02 1050 1575 1000 0090 4134 2743 w tytule wpisując: imię i nazwisko kursanta + miesiąc za który uiszczana jest opłata.

Umowa z kursantem jest podpisywana na cały rok szkolny, tj. 10 miesięcy, w ciągu pierwszego tygodnia kursu. Cena za kurs podana jest w równych ratach miesięcznych. Cena za kurs to opłata za określoną ilość zajęć. Kwota miesięczna wyliczona została poprzez pomnożenie ilości wszystkich zajęć w całym roku szkolnym ( bez dni wolnych od zajęć: święta, ferie, pozostałe: dni wolne od zajęć znajdziesz w naszym kalendarzu ) przez wysokość stawki za lekcję, a następnie podzielenie tej kwoty przez ilość miesięcy w roku szkolnym. Zatem wysokość raty miesięcznej jest stała bez względu na ilość faktycznie wypadających w danym miesiącu zajęć. System ten upraszcza procedurę pobierania płatności przez szkołę oraz uiszczania opłat jej kursantom poprzez możliwość zlecenia stałych przelewów i kontrolowania miesięcznych wydatków.

LSI nie gwarantuje utworzenia grupy w wybranym module. W przypadku braku możliwości utworzenia grupy w preferowanym module szkoła zaproponuje inne rozwiązanie.

Nieobecność słuchacza (realizującego zajęcia w grupach lub w parze) na zajęciach nie stanowi podstawy do zwolnienia z opłaty miesięcznej lub zmniejszenia raty. W przypadku dużej ilości opuszczonych zajęć tj.4+, lub kiedy dyrektor metodyczny stwierdzi taką konieczność, zaprosimy Cię na lekcję wyrównawczą w celu uzupełnienia materiału.
W wyjątkowych wypadkach (np. hospitalizacja, leczenie sanatoryjne), uzasadnionych szczególnymi okolicznościami możliwe jest, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, zwolnienie kursanta z opłaty miesięcznej lub zmniejszenie raty za kurs.

Odwołanie zajęć dzieci/młodzieży/dorosłych: zajęcia grupowe i indywidualne należy odwołać mailowo lsi@lsi.edu.pl lub wiadomością sms pod nr 690 950 858 albo 789 089 567 do godz. 18:00 w dniu poprzedzającym zajęcia. W przypadku zajęć poniedziałkowych nieobecność należy zgłosić w piątek do godziny 18:00. Zajęcia odwołane później niż termin podany powyżej będą zaliczane jak lekcje zrealizowane, bez możliwości ich odrobienia. Zajęcia odwołane na dzień przed spotkaniem – zostają odrobione. Termin odrobienia lekcji jest ustalany na podstawie dostępności kursantów i musi nastąpić w terminie 14 dni od daty odwołania lekcji.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner
akyazı escort sakarya escort ferizli escort sakarya escort geyve escort sakarya escort hendek escort sakarya escort karasu escort sakarya escort sapanca escort serdivan escort webmaster forum ankara travesti
maltepe escort ataşehir escort escort pendik kurtköy escort kadıköy escort escort kartal anadolu yakası escort ümraniye escort
agario