Egzaminy

how to write an essay debate essay writer how to write an essay high school

PRZYGOTUJ SIĘ Z NAMI DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

Kurs przygotowujący uczniów do egzaminu ósmoklasisty wzbogacony jest o wybrane zagadnienia gramatyczne, techniki radzenia sobie z zadaniami i systemem oceniania. Kurs ma na celu utrwalenie i  rozwijanie wszystkich umiejętności sprawdzanych w ramach egzaminu.  Kursanci w trakcie kursu przystępują do kilku prób egzaminacyjnych, które są oceniane według rzeczywistych kryteriów.

W  trakcie  kursu uczniowie poznają dokładnie strukturę egzaminu oraz typy zadań egzaminacyjnych. W przypadku matury podstawowej główny nacisk kładziony jest na przełamanie bariery językowej i efektywną komunikacje w języku docelowym. W przypadku matury rozszerzonej dodatkowo skupiamy się na zaawansowanych strukturach gramatycznych i rozwiązujemy zadania egzaminacyjne w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych OKE. Uczniowie w trakcie kursu przystępują do kilku prób egzaminacyjnych, które są egzaminami maturalnymi z poprzednich lat.

PRZYGOTUJ SIĘ Z NAMI DO EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO: CAMBRIDGE ENGLISH


 Egzaminy YLE dla najmłodszych

W LSI nauka angielskiego dla dzieci jest przyjemnością i inspiracją. Dlatego też zachęcamy naszych uczniów do wzięcia udziału w cyklu równie zabawnych, inspirujących i przede wszystkim motywujących egzaminów YLE.

Pokażmy dzieciom jak dużo już umieją i zachęćmy je do dalszej nauki.

Egzaminy YLE sprawdzają umiejętności językowe dzieci na etapie szkoły podstawowej. YLE to cykl egzaminów o 3 stopniach trudności:

CO DAJE EGZAMIN YLE?

PEWNOŚĆ SIEBIE

Udział w egzaminie wzmacnia wiarę dziecka we własne siły i daje poczucie satysfakcji. Pokażmy dzieciom, że egzamin to nic negatywnego, tak aby z mniejszym stresem, a z większą ochotą podchodziły do wyzwań egzaminacyjnych w przyszłości. Im wcześniej nauczymy dzieci technik egzaminacyjnych, tym więcej sukcesów edukacyjnych zdobędą w przyszłości.

To jest dla nas priorytetowy argument.

 SUKCES KTÓRY BUDUJE WYSOKĄ SAMOOCENĘ

Nagroda dla każdego: każde dziecko które podchodzi do testu YLE dostaje certyfikat. Z każdej z trzech części testu: słuchania, mówienia, czytania i pisania można uzyskać maksymalnie 5 tarcz, razem 15. Ilość tarcz pokazuje wyraźnie jakie dziecko robi postępy w nauce języka.

Prawdziwy, zewnętrzny egzamin dla dziecka to NIESAMOWITY POZYTYW w sferze nauki języka angielskiego oraz ROZWOJU OSOBISTEGO.

 

 UCZY DYSCYPLINY I DĄŻENIA DO CELU

 WYZNACZA ETAP EDUKACJI JĘZYKOWEJ

EFEKTYWNE I PROFESJONALNE ŚWIADECTWO OSIĄGNIĘTEGO POZIOMU

YLE sprawdzane są w Cambridge English Language Assessment w Wielkiej Brytanii, instytucję która tworzy egzaminy również na wyższych poziomach m.in. FCE, CAE, czyli najbardziej rozpoznawalne egzaminy na świecie. Dzieci zdające na całym świecie są egzaminowane według tych samych zasad i dostają takie same certyfikaty Cambridge YLE.

Uczciwiej, rzetelniej i bardziej prestiżowo już się na da.

Kursy LSI realizowane są wg standardów podstawy programowej, egzaminy YLE są zgodne z poziomem CEFR, więc program kursu pozwala jednocześnie przygotować dzieci do egzaminów YLE, bez obarczania ich dodatkową wiedzą pod egzamin.


A2 Key for Schools (KET) 

Egzamin KET for Schools to egzamin na poziomie A2. Posiadacz certyfikatu KET for Schools potrafi brać udział w zwykłej, typowej rozmowie po angielsku, jak również poradzić sobie w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich dopasowanych do zainteresowań i doświadczeń młodzieży w wieku szkolny. Egzamin składa się z trzech częsci: Reading and Writing (Czytanie ze zrozumieniem i Pisanie), Listening (Słuchanie) i  Speaking (Mówienie), które zdaje się w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów. Egzamin KET to kolejny stopień zaawansowania po testach YLE i  tym samym pierwszy krok w budowaniu kompetencji językowych dla celów przyszłej kariery lub studiów.


A2 Key (KET) 

Egzamin KET to egzamin dla młodzieży i dorosłych na poziomie A2.Potwierdza umiejętności językowe pozwalające na porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia codziennego.

Istnieją dwie wersje egzaminu Key: Key i Key for Schools. Obie wersje reprezentują ten sam poziom i format. Key for Schools różni się treścią i rodzajem tematów, które bardziej odpowiadają zainteresowaniom i doświadczeniom młodzieży szkolnej.


B1 Preliminary for Schools (PET) 

Egzamin B1 Preliminary for Schools testuje praktyczną znajomość języka angielskiego z treściami przygotowanymi specjalnie dla młodzieży szkolnej na poziomie B1. Egzamin sprawdza wszystkie cztery umiejętności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Posiadacz certyfikatu PET for Schools wykazuje świadomość opinii i nastroju w mowie i w piśmie. Egzamin PET for Schools to kolejny krok w nauce języka angielskiego pomiędzy egzaminem A2 Key for for Schools (A2) a B2 First.


B1 Preliminary (PET) 

Egzamin B1 Preliminary testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie B1 i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe- czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest również znajomość gramatyki i słownictwa zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego.

PET pomoże Ci w ocenie Twoich postępów w nauce języka angielskiego. Poznasz format egzaminów Cambridge co ułatwi Ci zdawanie egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania. Zapraszamy kursantów do sprawdzenia swoich umiejętności poprzez udział w egzaminie PET.

Istnieją dwie wersje egzaminu B1 Preliminary: PET i PET for Schools. Obie wersje reprezentują ten sam poziom i format. PET for Schools różni się treścią i rodzajem tematów, które bardziej odpowiadają zainteresowaniom i doświadczeniom młodzieży szkolnej.


B2 First for Schools (FCE) 

FCE for Schools to wersja młodzieżowa renomowanego egzaminu FCE. Od klasycznego FCE nie różni się niczym, jeśli chodzi o strukturę, ilość pytań, typ zadań egzaminacyjnych, czy ich kolejność. Różnica polega wyłącznie na rodzaju poruszanych zagadnień, które zostały dostosowane do doświadczeń nastolatków. Test bazuje zatem na tematyce pochodzącej z wykorzystywanych w szkołach podręczników do nauki angielskiego. Zachęcamy naszych kursantów do uczestnictwa w kursach przygotowawczych do FCE for Schools tym bardziej że egzamin ten kształtuje się na poziomie B2 podobnie jak matura rozszerzona.


B2 First (FCE) 

FCE jest jednym z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego na świecie  na poziomie B2.

Osoba posługująca się językiem na poziomie B2 rozumie znaczenie głównych wątków w złożonych tekstach na tematy zarówno konkretne, jak i abstrakcyjne. Ponadto potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by spokojnie prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka oraz formułować swoje stanowisko w złożonych wypowiedziach oraz dyskusjach.

FCE jest uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie, spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.


C1 Advanced (CAE) 

CAE jest uznawany na świecie za dowód osiągnięcia wysokich wyników, potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie C1.

Osoba posiadająca certyfikat CAE potrafi używać języka angielskiego w bardzo szerokim zakresie ? może swobodnie brać aktywny udział w spotkaniach i dyskusjach, potrafi jasno wyrażać swoje opinie, rozumie skomplikowane teksty, między innymi korespondencję biznesową i   raporty.

CAE cieszy się uznaniem wielu pracodawców i różnych instytucji edukacyjnych na całym świecie. Pomaga rozwinąć kompetencje językowe potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Posiadacz certyfikatu CAE ma ułatwiony wstęp na uczelnie anglojęzyczne i łatwiej też znajdzie wymarzoną pracę.

Kursy LSI realizowane są wg standardów podstawy programowej, egzaminy Cambridge English zgodne są z poziomem CEFR, więc program kursu LSI pozwala jednocześnie przygotować kursantów do egzaminu bez obarczania ich dodatkową wiedzą pod egzamin. Uczniowie  przystępujący do egzaminu na miesiąc przed jego terminem przystępują do kilku prób egzaminacyjnych, które są egzaminami z poprzednich lat.

Jesteś zainteresowany zapisem dziecka lub siebie na egzamin – nic prostszego, skontaktuj się z nami a pomożemy Ci w rejestracji.

Obejrzyj również film o CAMBRIDGE ENGLISH exams for Schools