CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KURSACH DLA DZIECI?

   Zajęcia zespołowe realizujemy w grupach 3-4 osobowych, w parach lub indywidualnie.

   Elastyczne godziny zajęć dopasowane pod dostępność Twojego dziecka.

   Lekcje prowadzone są w przyjaznej, rodzinnej wręcz atmosferze, która sprzyja szybkiej nauce i radości uczestniczenia w kursie.

   7, 8 i 9-latki zapisywani są do grup rówieśniczych bez przeprowadzenia rozmowy poziomującej. Po ok. pierwszych 4 lekcjach LSI może zaproponować przeniesienie do innej grupy jeśli stwierdzimy taką konieczność.

   Kandydaci do szkoły w wieku lat 10 i więcej przechodzą bezpłatną rozmowę sprawdzającą poziom języka.

   Do każdego kursanta i jego grupy podchodzimy indywidualnie.

   Naukę języków postrzegamy w bardzo szeroki sposób i nie ograniczamy się do jednej metody nauczania. W LSI stawiamy na eklektyzm metodyczny, budując tym samym autonomię ucznia.

   Zajęcia rozpoczynamy z końcem września i kończymy pod koniec czerwca. Istnieje możliwość dołączenia do grupy w ciągu roku szkolnego.

   Zapewniamy wykwalifikowanych, zaangażowanych, pełnych pasji nauczania lektorów.

chlopczyk
dziewczynka

METODYKA ZAJĘĆ

Sposób nauczania w LSI został wypracowany przez wieloletnią praktykę metodyka LSI.

W LSI naukę języków postrzegamy w bardzo szeroki sposób i nie ograniczamy się do jednej metody nauczania.
W LSI stawiamy na EKLEKTYZM.

Eklektyzm metodyczny to wykorzystanie różnych nowoczesnych metod i tradycyjnych technik, biorąc pod uwagę predyspozycje, potrzeby oraz umiejętności ucznia. Lektorzy LSI pracują wg sprawdzonej, wypracowanej strategii, która od lat cieszy się powodzeniem i przynosi szybkie postępy w nauce.

Bliska jest nam idea metody komunikacyjnej,

uczymy języka komunikatywnego, autentycznego, znajdującego zastosowanie w prawdziwych sytuacjach,

ale wiemy też, że skuteczne nauczanie musi odbywać się wielotorowo, z częstą zmianą technik i rodzajem ćwiczeń. Dlatego też, zgodnie z metodą naturalną,

mówimy do uczniów prostym językiem, z dużą ilością powtórzeń, przywiązując przy tym dużą wagę do wymowy – tak jak rodzice mówią do dziecka – ucząc je języka ojczystego,

bazując przy tym na wyjątkowej chłonności umysłu dziecka, pobudzaniu budowy synaps, oraz fakcie, iż ucząc się w dzieciństwie możliwe jest idealne opanowanie systemu fonetycznego języka obcego.

W LSI wiemy jak ważna jest nauka poprzez zabawę, muzykę, ruch, poczucie humoru, wcielanie się w lubianych przez dzieci bohaterów. Biorąc to wszystko pod uwagę, nie zapominamy o metodzie reagowania całym ciałem,

stosujemy na zajęciach element ruchu, który rozwija kreatywność, ułatwia zapamiętywanie słów i zwrotów, śmiech i pozytywne skojarzenia, które motywują dzieci do dalszej nauki dla własnej przyjemności.

W LSI nauka leksyki odbywa się poprzez prezentację słownictwa w szerokim połączeniu z konkretną sytuacją. Do nauczania gramatyki stosujemy podejście indukcyjne, które pozwala aktywować ucznia i wpływać na samodzielne odkrywanie przez niego zasad działania języka. Uczymy również kultury, tradycji, obyczajów innych krajów, ponieważ kształtuje to naszą osobowość i wiedzę o świecie.

W LSI motywujemy swoich uczniów, pobudzamy ich aktywność i zaangażowanie, promujemy pomysłowość, chwalimy kreatywność i autentyczną interakcję.
Lektorzy LSI budują autonomię ucznia – zależy nam aby kursanci znali swoje potrzeby, umiejętności, wyciągali wnioski i efektywnie wykorzystywali wiedzę ponosząc odpowiedzialność za rezultaty nauki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

7 i 8-latków wprowadzamy w świat języka obcego, ucząc gotowych zwrotów i wyrażeń, w głównej mierze poprzez zabawę. Dzieci w tym wieku nie są jeszcze zdolne zrozumieć abstrakcyjnych reguł gramatycznych, dlatego wprowadzanie elementów gramatyki odbywa się nieświadomie, poprzez kojarzenie wyrażeń z konkretnymi sytuacjami i częste ich powtarzanie, co sukcesywnie prowadzi do samodzielnego wypowiadania się. Taki system kształtuje umiejętności komunikacyjne, które tworzą solidną podstawę w kolejnych etapach nauki. Dzieci osłuchują się z językiem, jego wymową i melodią.

Dzieci od lat 9 stopniowo uczą się podstawowych struktur gramatycznych, poznają szeroki wachlarz słownictwa. Na tym etapie bardzo ważny aspekt programu to uwzględnienie rozwoju wszystkich obszarów języka obcego: gramatyka, słownictwo, wymowa, oraz wszystkich umiejętności: mówienie, rozumienie, pisanie i czytanie.

Kursanci od klasy IV szkoły podstawowej uczestniczą w zajęciach prowadzonych tylko w L2. Na tym etapie nauki stopniowo wprowadzamy teoretyczne ćwiczenia gramatyczne i bardziej skomplikowane struktury. Dążymy do osiągnięcia przez uczniów swobodnej komunikacji w język obcym. Pracujemy z kursantami nad rozwijaniem wszystkich umiejętności językowych.

Programy LSI opierają się na podręcznikach renomowanych wydawnictw oraz na licznych, materiałach dodatkowych, które uzupełniają i urozmaicają lekcje. Program zajęć mocno wykracza poza podstawę programową szkół publicznych.

W LSI wystawiamy kursantów na osłuchanie się z różnymi akcentami języka i dlatego w większości zajęcia grupowe prowadzone są przez dwóch lektorów. Szczegółowy program nauczania określa zakres materiału obowiązującego na kursie, a dzięki prowadzeniu szczegółowych kart grupy każdy lektor wie, co zostało zrealizowane przez grupę z drugim nauczycielem.

MOTYWOWANIE I OCENIANIE POSTEPÓW, oraz WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI TO WAŻNE SPRAWY W LSI

W LSI współpraca z rodzicem kursanta jest bardzo ważna. Zależy nam abyście wspierali swoje dzieci w edukacji językowej. Podczas zajęć kładziemy duży nacisk na uważną obserwację postępów kursantów. Po każdorazowej lekcji zaangażowanie w naukę oraz zachowanie dziecka są oceniane na karcie ucznia (każdy kursant dostaje kartę w momencie rozpoczęcia kursu) przez lektora, co umożliwia indywidualne podejście do każdego kursanta oraz stały kontakt z rodzicem.

Taki system oceny uczy umiejętności współpracy i komunikacji w grupie, uczy zasad funkcjonowania i współdziałania z innymi, sprzyja rozwojowi społecznemu.

Poczucie odpowiedzialności za swoją naukę pozwala wykształcić w dziecku umiejętność organizowania pracy własnej aby osiągać wyznaczone cele nauki. Kursanci LSI, oprócz pracy na lekcjach, muszą pracować również w domu. Oprócz odrabiania pracy domowej, kursant LSI zobowiązany jest systematycznie przygotowywać się do zajęć. Taki system pracy pozwala uzmysłowić dziecku, ze nauka języka obcego to ciągły proces.

Jako rodzic, z chwilą podpisania umowy o kurs LSI, dostajesz szczegółowy poradnik z opisem przebiegu zajęć i metodyki nauczania w naszej szkole.

W LSI nauka staje się dla dzieci przyjemnością.

Niejednokrotnie słyszeliśmy od rodziców swoich pociech, ze ich dziecko uwielbia przychodzić na zajęcia LSI.

 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie naszych kursów oraz systemu nauczania – przyjdź do nas lub skontaktuj się mailowo. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania tak abyś był pewien, ze jesteśmy szkołą, której szukasz dla swojego dziecka.

ZAPIS DZIECKA NA KURS I TERMINY ZAJĘĆ

W LSI nie narzucamy odgórnie godzin zajęć. Podchodzimy do każdego kursanta i jego grupy indywidualnie i dlatego

W LSI układamy plany kursów pod dostępność dzieci.

Twoje dziecko uczy się w SP nr 64? Lepiej trafić nie mogłaś/mogłeś! Kursy LSI odbywają się przed bądź po lekcjach szkolnych dzieci.
Twoje dziecko jest uczniem kl. I-III? Nie martw się! Uczniowie kl. I-III są odbierani i odprowadzani (za wyjątkiem dzieci kl. III) do świetlicy przed oraz po lekcji w LSI.

Chcesz zapisać swoje dziecko na kurs LSI? Nic prostszego! Z zakładki OFERTA wybierz kurs-moduł.

prześlij formularz podając dokładną dostępność dziecka.

Jeśli wolisz się z nami spotkać i porozmawiać o kursie, o swoim dziecku i jego potrzebach, wspólnie zdecydować co będzie dla niego najlepsze, oraz  zobaczyć szkołę i sale językowe

odwiedź nas, zadzwoń lub napisz @,a umówimy się na spotkanie.

Każda grupa dzieci to zespół kursantów dobranych nie tylko wg wieku, ale również poziomu jaki reprezentują w chwili pojawienia się w LSI, tak aby Twoje dziecko czuło się na lekcji komfortowo a zajęcia przynosiły oczekiwane efekty.

Dzieci w wieku 7, 8 i 9 lat uczą się w grupach rówieśniczych. Przy zapisie na kurs nie przechodzą rozmowy poziomującej. Natomiast, jeśli po pierwszych 4, 5 zajęciach grupowych stwierdzimy, że Twoje dziecko potrzebuje innych warunków zaproponujemy uczestnictwo w odpowiedniej grupie rówieśniczej.

Odpowiednie dopasowanie dzieci do grupy już na samym początku nauki języka w LSI gwarantuje wyrównany poziom i zapewnia postępy uczniów przez lata w prawie niezmiennym składzie grupy.

Każdy nowy uczeń w wieku 10 lat i powyżej przechodzi ustny i pisemny test poziomujący, na podstawie którego przydzielany jest do odpowiedniej grupy.

Test poziomujący dla dzieci

W LSI zależy nam aby poziom grupy był równy, aby każdy kursant wynosił z lekcji tyle samo wiedzy, co jego kolega/koleżanka z ławki. Odpowiedni poziom na zajęciach to gwarant solidnego opanowania materiału jak i zapewnienie przyjaznej, miłej atmosfery na zajęciach.

W LSI nauka jest przyjemnością.
Odpowiednie dopasowanie dzieci do grupy już na samym początku nauki języka w LSI gwarantuje wyrównany poziom i zapewnia postępy uczniów przez lata w prawie niezmiennym składzie grupy.
Test poziomujący trwa max. 30 minut, jest niezobowiązujący i bezpłatny.

Jak tylko dostaniemy od Ciebie formularz zgłoszeniowy na kurs zaprosimy Twoje dziecko do szkoły w celu sprawdzenia poziomu języka, następnie zaproponujemy uczestnictwo w odpowiedniej grupie językowej.
Przed przystąpieniem do rozmowy i testu nie powtarzaj słówek ani gramatyki. Zależy nam aby zweryfikować rzeczywisty poziom języka. Dlatego nie stresuj się testem, podejdź do niego na luzie, w LSI nawet rozmowa poziomująca jest przyjemnością.